Over Nassau Poort

Wij zijn een contra expertisebureau met 40 jaar ervaring in het verrichten van contra-expertises voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

Contra-expertisebureau
met 40 jaar ervaring.

Wij zijn een contra expertisebureau met 40 jaar ervaring in het verrichten van contra-expertises voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
Iedere grote verzekeraar kent Nassau Poort Taxaties en Expertise BV, hetzij via een schade procedure, via een door hen ingeschakeld expertisebureau, hetzij via de media.

Wij zijn door onze jarenlange ervaring gespecialiseerd in:

Bouwkundige zaken – agrarische zaken (levende have etc.) – bedrijfsschade – WA schade – inboedel – inventaris / voorraden – letsel – rechtsbijstand.
Op alle voornoemde vakgebieden opereren wij geheel onafhankelijk van de verzekeraars.
Wij strijden enkel in het belang van verzekerden c.q. gedupeerden en werken nooit of te nimmer voor verzekeraars!

In de meeste gevallen worden onze kosten vergoed evenredig aan de kosten van de expert welke door de verzekeraar wordt aangesteld. De overige kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
Enkel Achmea/Interpolis hanteert de clausule waarin is opgenomen dat de kosten van een register
contra-expert, welke niet is aangesloten bij stichting NIVRE, niet worden vergoed.

Het NIVRE is een organisatie die in het leven is geroepen door verzekeraars waar experts zich kunnen registreren als zogenaamde RE expert.
Wij als RECO-expert kunnen nooit voldoen aan de voorwaarden die door NIVRE c.q. de verzekeraars zijn gesteld daar wij geheel onafhankelijk optreden.

Wij als register contra-expert weigeren dan ook de door het NIVRE opgestelde gedragscode te ondertekenen.

Feit is dat Stichting RECO en Nassau Poort Taxaties en Expertise BV ± 11 jaar geprocedeerd hebben tegen NIVRE om erkenning te krijgen.
Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft hierover positief beslist in hun vonnis d.d. 20 oktober 1999.
Deze uitspraak kunt u hier vinden.

De uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch is dat experts de titel RE niet mogen voeren.

Waarom heeft het Gerechtshof deze uitspraak gedaan?
RE heeft geen onderscheidend vermogen in de titel. RE kan van alles betekenen dus RE is een wassen neus in betrouwbaarheid.

Nivre experts zijn niet onafhankelijk. Hun schadevoorstel wordt eerst door de verzekeraars intern beoordeeld voordat verzekerde ter inzage krijgt. Dit geldt zeker bij grote schades.

Interne juristen beoordelen het concept rapport van Nivre experts. Dus onafhankelijkheid is NIHIL.

Stichting Nationaal Instituut voor Register Contra Expert (Stichting RECO)

Hieronder volgen de experts welke zijn aangesloten bij Stichting Reco:

De heer H.J.M. van den Broek,
Nassau Poort Taxaties en Expertise BV

 

De heer L. Dekkers

Waterschade Experts

www.waterschade-experts.nl

 

De heer W. Ligtenberg,
Ligtenberg-Contra-Expertise
www.ligtenberg-contra-expertise.nl

 

De heer D. Nooijens
WijzeBlik BV

advies@wijzeblik.nl

 

De heer M. van Oortmarssen,
Van Oortmarssentaxaties te Hilversum
www.oortmarssentaxaties.nl