Onze expertises

Contra-expertise is een begrip in de verzekeringswereld waarvan weinig verzekerden het bestaan kennen. Laat staan dat men weet dat eenieder volgens de polisvoorwaarden het recht heeft om een eigen deskundige, een zogenaamde contra-expert, in de arm te nemen in het geval er een calamiteit plaatsvindt.

Een contra-expert
in de arm nemen.

Verzekerden kunnen in alle gevallen een contra-expert in de arm nemen om zich bij te laten staan bij het verloop van de schade afwikkeling.
Zij zijn als onafhankelijk specialist, op hun eigen vakgebied, op de hoogte van alle specifieke zaken met betrekking tot de schade van de gedupeerde c.q. het gedupeerde bedrijf.
Iedereen, zowel particulier als zakelijk, die door een calamiteit wordt getroffen kan onmogelijk zonder de steun van deze specialisten.
Deze weten exact welke wegen ze moeten bewandelen binnen de verzekeringswereld.

Zij kennen immers de taal van verzekeraars!

Welke expert is een
echte contra-expert?

In Nederland zijn er zo’n 200 expertisebureaus met in totaal zo’n 3.000 experts. Ook bij expertisebureaus bestaat er onderling veel concurrentie. Bij elke dienstverlenende zakenman is de klant koning, hij bestaat immers bij de gratie van zijn klanten. Feit is dus dat verschillende expertisebureaus welke in opdracht van verzekeraar werken, geneigd zijn bij een geschil de zijde van verzekeraar te kiezen. Zij willen immers hun klanten, in dit geval de verzekeraar, tevreden stellen. Ook het contra-expertisebureau wil het zijn klanten naar zijn zin maken.
Met dit verschil dat u als verzekerde en gedupeerde door een schadegeval, de klant bent!

Wanneer zaken op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden zal uw contra-expert kiezen voor u als verzekerde en ervoor zorgen dat u gebaat bent bij zijn beslissing. Dit zorgt in de meeste gevallen tot vaststelling van een schadebedrag waarin alle zaken en vergoedingen bovenop de verzekerde som zijn opgenomen. Bij zaken “bovenop de verzekerde som” moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:
opruimingskosten – bereddingskosten – tijdelijk onderkomen etc.

U heeft hier recht op en betaalt hiervoor immers ook premie!

1.De échte contra-expert wordt ingeschakeld door verzekerde!

2.De zogenaamde contra-experts die twee petten dragen (de ene keer voor verzekerde en de andere keer voor verzekeraar) bellen zelf naar de schade adressen om verzekerd te zijn van werk.
Wanneer je als leek nergens van op de hoogte bent op verzekeringsgebied lijkt een voorstel van 50% schade vergoeding al enorm. Echter kun je later een lening aangaan om de overige “vergeten” posten zoals herbouw – inventaris of bedrijfsschade te financieren.

3. NIVRE experts, de zogenaamde RE-experts, welke u willens en wetens misleiden door uw schade te regelen ten voordele van verzekeraar, kunnen hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Indien u dit vermoed heeft u het recht om deze expert een kopie van zijn legitimatiebewijs te vragen. Hiermede kunt u hem of haar schriftelijk aansprakelijk stellen op persoonlijke of bedrijfsmatige titel.

Wees dus extra waakzaam bij schade!!