Letselschade

Letselschade is de meest langslepende schade, omdat er gewacht moet worden welk lichaamsdeel niet meer hersteld kan worden, in de beperkingen die zijn ontstaan door het ongeval.

Waarbij kunnen
wij je helpen?

Nadat de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, wordt vastgesteld welke specifieke aspecten er aan uw schadegeval zijn verbonden. Hiertoe beschikken alle RECO-Experts over gespecialiseerde advocaten, medische adviseurs en arbeids-deskundigen. Op deze manier wordt op gelijkwaardige basis onderhandeld met de verzekeraar van de tegenpartij om voor u een optimale schadeloosstelling te realiseren.

Voor een indicatie van de hoogte van uitkeringen verwijzen we u naar de site www.smartengeld.nl/hoeveel

Een whiplash na een ongeval Wat kost het u?

Als de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, kost het u meestal helemaal niets.
Want naast de materiële en immateriële schade dienen ook de expertisekosten te worden vergoed. Deze dienen echter in redelijke verhouding te staan tot de schadeomvang.

Soms vormt de erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij vanwege de ongevals toedracht een probleem. Ofwel is er sprake van een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid.
Als er voldoende kansen zijn de schade te verhalen en de omvang van de zaak dit rechtvaardigt, kan een RECO-expert en of een jurist in zo’n geval besluiten uw letselschadezaak in behandeling te nemen.

Informeer dus altijd naar uw mogelijkheden.

Ter illustratie:
www.letselschade.nl/letselschade/deskundigen-van-verzekeraars-zijn-niet-onafhankelijk/

Letselschade is de meest langslepende schade, omdat er gewacht moet worden welk lichaamsdeel niet meer hersteld kan worden, in de beperkingen die zijn ontstaan door het ongeval.

Afhankelijk van de hersteltermijn, die kan zomaar 3-5 jaar duren. In de tussentijd kunnen bij erkenning van wettelijke aansprakelijkheid tussentijdse voorschotten worden verstrekt voor allerlei doorlopende kosten in het gezin, bedrijf of persoonlijke eigendommen die beheerd moeten blijven.

Let op;
Dat iedere 3 jaar de stuiting wordt aangezegd per mail of aangetekend. Het kan ook per 5 jaar zijn, dit ligt aan de polisvoorwaarde van de veroorzaker van het ongeval.

Letselschade van 10-20 jaar is géén uitzondering, het is de macht van de verzekeraar om onterecht deze uitputtingsslag hierdoor de claim te verlagen.

De wet in wettelijke aansprakelijkheid moet worden aangepast, dat bij afwijzing dit nadien door rechtspraak alsnog erkend wordt. Alle kosten van expertise, advocaat en rente volledig door de verzekeraar vergoed dient te worden. Dit is nu deels om de schade voor een lager bedrag af te dwingen.

Dokters en artsen worden door verzekeraar beïnvloed bij letselschade. Omdat deze categorie elke dag wordt betaald door verzekeraars. De onafhankelijkheid is hierdoor ver zoekgeraakt, eigenlijk rechtuit gezegd pure maffia.

Als dit nog 10-20 jaar zo moet duren? Dit is dan een misdaad met voorbedachte kennis van zaken.

Dit is pure misdaad en dat moet zo snel mogelijk door de rechtstaat opnieuw worden aangepast.