Bedrijfsschade

Bij brand of stormschade kan er bedrijfsschade ontstaan op uw verzekerde bedrijfsgebouwen. Deze zijn verzekerd wanneer van toepassing is, als de dieren onmiddellijk verplaatst moeten worden omdat het gehele of deels dak verloren is gegaan. Dit scenario geldt ook bij brandschade.

Waarbij kunnen
wij je helpen?

Bij brand of stormschade kan er bedrijfsschade ontstaan op uw verzekerde bedrijfsgebouwen. Deze zijn verzekerd wanneer van toepassing is, als de dieren onmiddellijk verplaatst moeten worden omdat het gehele of deels dak verloren is gegaan. Dit scenario geldt ook bij brandschade.

De bedrijfsschade is een schade van bruto omzet verminderd met de niet gemaakt variabele kosten volgens de balansgegevens.

De kosten van noodmaatregelen dienen te verhogen die elders gemaakt worden, welke in overleg met de expert verzekeraar zijn afgestemd.

Let op;

Gelieve alles per e-mail te bevestigen, niet mondeling! Zo heeft u ten alle tijde bewijs op papier van bevestiging.