contra-experts.nl

Verplichting bankgarantie bij Bedrijven Compact Polis

Noodbericht

Alle tussenpersonen en intermediairs, werkzaam bij Rabobank hebben de zorgplicht om een bankgarantie te verstrekken bij het afsluiten van een bedrijven compact polis van Achmea/Interpolis.
Deze weten als geen ander, althans dit mag van hen worden verwacht, wat er te koop is op de verzekeringsmarkt op het gebied van polisvoorwaarden en premietarieven.
De BCP wordt regelmatig gewijzigd ofwel de voorwaarden aangescherpt, meestal in het nadeel van de ondernemer c.q. verzekeringnemer. Daar komt nog bij dat de polisvoorwaarden voor een leek vaak onbegrijpelijk zijn opgesteld.
Voorbeelden van tekortkomingen binnen de BCP vindt u onder het hoofdstuk zorgplicht Rabobank.
In dit geval zijn van het grootste belang:
  • Functionele inrichting die ouder is dan 10 jaar is verzekerd voor minder dan 40% van de herbouwwaarde. Dit betekent dat wanneer de waarde van de functionele inrichting minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde ontvangt u bij schade enkele dagwaarde of vervangingswaarde.
  • Op daken ouder dan 20 jaar wordt dagwaardevermindering toegepast van ± 25%. Dit varieert naargelang de ouderdom van het betreffende dak.Dit betekent dus dat gebouwen in dit geval slechts voor 50% of lager verzekerd zijn.
Voorbeeld:
De totaalwaarde van een gebouw met een leeftijd van 20 jaar is € 500.000,00

                                                            Waarde                                    Uitkering bij schade
Ruwbouw incl. vloer-gevels en dak       € 150.000,00 x 80%                  € 120.000,00
Functionele inrichting                         € 350.000,00 x 30%                  € 105.000,00
                                                                                         € 225.000,00
 
Het gebouw is in zijn totaliteit verzekerd voor een bedrag ad € 500.000,00 en toch ontvangt u bij schade minder dan 50% aan uitkering.
In dit geval € 225.000,00.
 
Zoals gezegd moet het verplicht zijn om een bankgarantie te verstrekken aan verzekeringnemer voor meer dan 50% van de totale herbouwwaarde.
Dit om bij grote calamiteiten een faillissement of bedrijfsbeëindiging te voorkomen.
Een ondernemer moet zich vandaag de dag zelf kunnen redden door goed en voldoende verzekerd te zijn. 
Zelfs een bank als Rabobank kan niet volledig 100% zekerheid bieden in de huidige crisistijden.
 
Waarschuwing:
Ondernemer denk aan uzelf en aan het bedrijf dat u waarschijnlijk met bloed, zweet en tranen heeft opgebouwd.
Laat u niet overbluffen en eis zekerheid op bankgarantie bij uw tussenpersoon.
Dit is verplicht volgens de polisvoorwaarden Agro 4.2-5.1 en 5.2 van de Bedrijven Compact Polis.
Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven kies dan voor een andere polis!

BESLIS VANDAAG NOG !!!!!!