contra-experts.nl

Vergoeding expertisekosten


In uw polisvoorwaarden is een clausule opgenomen waarin staat dat u recht heeft op het inschakelen van een contra-expert.
De kosten hiervan worden in bijna alle gevallen vergoed door uw verzekeraar.

Echter met een maximum dat gelijk staat aan de kosten gemaakt door de expert van de verzekeraar.
Alle overige door ons gemaakte kosten worden bij u als opdrachtgever in rekening gebracht.

Nassau Poort Expertisebureau BV voert zijn werkzaamheden uit op basis van uurtarieven vermeerderd
met 5% kantoorkosten en 19% BTW. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.
Deze afspraken worden opgenomen in een opdrachtbevestiging welke bij aanvang van de werkzaamheden
wordt opgemaakt en door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend. De in deze opdrachtbevestiging opgenomen
voorwaarden met betrekking tot de expertisekosten zijn bindend.

In enkele gevallen is het mogelijk de kosten van contra-expertise te verhalen op de externe kostenregeling van uw
rechtsbijstandverzekeraar. Het is wel van belang dat rechtsbijstand in dit geval vooraf op de hoogte wordt gesteld
van onze inmenging in de zaak. Hierover worden dan ook afspraken gemaakt met rechtsbijstand.

Indien verzekeraar weigert de contra expertisekosten te vergoeden, vanwege het feit dat de contra-expert de
gedragscode niet heeft ondertekend, is dit onterecht!
Wanneer de akte benoeming van experts is ondertekend, is verzekeraar verplicht de contra-expertisekosten te vergoeden.
Dit blijkt duidelijk uit een uitspraak van de rechtbank Zwolle,waarvan een afschrift is toegevoegd onder het tabblad downloads.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.