contra-experts.nl

Onze klanten

Onze klanten zijn verzekerden die ooit getroffen zijn door een schade in welke vorm dan ook.
Inmiddels hebben wij in de 30 jaar dat wij als contra-expert optreden zo'n 4.000 zaken behandeld.

Onze klanten zijn willekeurig. Zowel particulier als zakelijk op ieder gebied zoals bijvoorbeeld:

  • winkels / toonzalen
  • fabrieken
  • magazijnen / opslagplaatsen
  • woningeigenaren                                                                                                     
  • agrarische bedrijven
  • tuinderijen
  • boomkwekerijen
  • horecabedrijven

Bij behandeling van al deze zaken heeft Nassau Poort Expertisebureau nog nooit een beroep hoeven doen
op zijn WA verzekeraar omdat een cliënt ons aansprakelijk zou hebben gesteld in verband met
wanprestatie of iets dergelijks.
Dit betekent dat wij in de meeste gevallen de zaken tot ieders tevredenheid hebben afgehandeld.

Onze specialisaties zijn uiteen gezet in de rubrieken op de verschillende tabbl
aden.