contra-experts.nl

Wie zijn wij?

Wij zijn een contra expertisebureau met 30 jaar ervaring in het verrichten van contra-expertises voor zowel
particuliere als zakelijke klanten.
Iedere grote verzekeraar kent Nassau Poort expertisebureau BV, hetzij via een schade procedure,
via een door hen ingeschakeld expertisebureau, hetzij via de media.

Wij zijn door onze jarenlange ervaring gespecialiseerd in:

Bouwkundige zaken - agrarische zaken (levende have etc.) - bedrijfsschade - WA schade - inboedel -
inventaris / voorraden - letsel - rechtsbijstand.

Op alle voornoemde vakgebieden opereren wij geheel onafhankelijk van de verzekeraars.
Wij strijden enkel in het belang van verzekerden c.q. gedupeerden en werken nooit of te nimmer voor verzekeraars!

In de meeste gevallen worden onze kosten vergoed evenredig aan de kosten van de expert welke door de verzekeraar
wordt aangesteld. De overige kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
Enkel Achmea/Interpolis hanteert de clausule waarin is opgenomen dat de kosten van een register contra-expert welke
niet is aangesloten bij stichting NIVRE, niet worden vergoed.

Het NIVRE is een organisatie die in het leven is geroepen door verzekeraars waar experts zich kunnen registreren als
zogenaamde RE expert.
Wij als RECO-expert kunnen nooit voldoen aan de voorwaarden die door NIVRE c.q. de verzekeraars zijn gesteld daar
wij geheel onafhankelijk optreden.
Wij als register contra-expert weigeren dan ook de door het NIVRE opgestelde gedragscode te ondertekenen.

Feit is dat Stichting RECO en Nassau Poort Expertisebureau BV ± 11 jaar geprocedeerd hebben tegen NIVRE om
erkenning te krijgen. Het Hof te 's-Hertogenbosch heeft hierover positief beslist in hun vonnis d.d. 20 november 1999.
Deze uitspraak is opgenomen onder de tab: downloads.