contra-experts.nl

Wat doet een echte contra-expert?

      Wat doet een "echte" contra-expert?

 • Hij stelt een plan van aanpak op in overleg met u
 • Hij controleert de bouwtekening
 • Hij controleert uw polis en voorwaarden om te bepalen of u voldoende bent verzekerd
 • Hij laat een akte benoeming van experts opmaken door de expert van de verzekeringsmaatschappij
 • Hij zal HCL-metingen laten uitvoeren, om de concentratie te bepalen en daarmee de schade te kunnen vaststellen
 • Afhankelijk van de uitslag van de HCL meting zal hij opdracht geven om alles te laten reconditioneren door een erkend bedrijf
 • Hij zal de totale schade rapporteren in een uitgebreid opgemaakt schaderapport
 • Dit schaderapport wordt in eerste instantie als concept met u als verzekerde besproken
 • Na uw goedkeuring wordt deze rapportage ingediend bij de expert van verzekeraar
 • Beide experts zullen de schade bespreken en zo mogelijk afwikkelen
  Na dit alles zal pas worden overgegaan tot slopen en opruimen van de schade.

  Het is van het grootste belang dat eerst de schade wordt vastgesteld alvorens tot sloop wordt overgegaan.
  In het laatste geval is immers het bewijs volledig verdwenen!