contra-experts.nl

Uitkering bij schade: voorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeld  inzake uitkering van schade aan inboedel.

Stel u bent verzekerd voor een bedrag van € 100.000,00
De expert van verzekeraar komt bij u de schade opnemen en geeft volledige goedkeuring aan uw claim.
De volgende dag ontvangt u reeds het bedrag van € 100.000,00, waarvoor u tenslotte verzekerd bent, op uw rekening.

U zult hierbij een fantastisch gevoel hebben en uw verzekeraar dankbaar zijn!

Toch bent u op dit moment opgelicht voor een bedrag van minimaal € 60.000,00, zonder dat u
hiervan op de hoogte bent.

Hoe is dit mogelijk?
Een simpele verklaring; u heeft uw polis afgesloten waarbij tevens indexering is meeverzekerd.
Dit betekent dat bovenop het verzekerde bedrag 25% extra is verzekerd als aanvulling.

Boven de verzekerde som zijn ook de volgende rubrieken voor maximaal 10% extra verzekerd per rubriek: 
opruimingskosten - pensionkosten - transportkosten -  opslagkosten - 
goederen van derden, die elders niet verzekerd zijn - tuin - huurdersbelang


Bijvoorbeeld:

Verzekerd bedrag     100.000,00
25% index               25.000,00
Opruimingskosten       6.500,00
Pensionkosten          10.000,00
Transportkosten         2.500,00
Opslagkosten             2.500,00
Goederen derden        1.500,00
Tuin                         5.000,00
Huurdersbelang        10.000,00

                 Totaal € 163.000,00 waar u in dit geval dus recht op heeft als schade uitkering i.p.v. € 100.000,00 !!!

Deze gegevens zijn overgenomen uit het in 1996 uitgegeven boek: "Wat is mijn recht bij schade?" (2e uitgave)


Hetzelfde verhaal geldt bij uitkering van schade aan opstal.

Hierbij zijn boven de verzekerde som de volgende zaken meeverzekerd:


  • bereddingskosten
  • opruimingskosten
  • huurderving
  • bij verplaatsing op last van de overheid: fundering en kelders
  • bij toepassing van onderverzekering: dit is te verhalen op de burgerlijke aansprakelijkheid van uw
    tussenpersoon in het kader van de zorgplicht

    U ziet met dit kleine voorbeeld dat u voor een groot bedrag wordt opgelicht door vele experts!