contra-experts.nl

Stappenplan

 1. In geval van brand direct 112 bellen
 2. Mens en dier in veiligheid brengen
 3. Ga in géén geval een brandend gebouw binnen
 4. De brandweercommandant zal contact opnemen met de salvagedienst, deze schakelen vervolgens   een reconditioneringsbedrijf in om goederen in veiligheid te brengen. Tevens regelen deze onderdak voor gedupeerden.
 5. Zodra de schade-expert zich meld beëindigt de salvage-expert zijn werkzaamheden en draagt deze over
 6. De schade-expert stelt een plan van aanpak op
 7. Er worden HCL metingen verricht om te bepalen of er nog restwaarde is en of deze artikelen gereconditioneerd kunnen worden
  Meer uitleg over HCL vind u op het tabblad milieukwestie > HCL na brand
 8. Maak een lijst op van goederen / inventaris welke wordt meegenomen door de salvagedienst t.b.v. reiniging
 9. Geef nooit of te nimmer waardevolle spullen mee zoals sieraden - geld - paspoort/rijbewijs - beleggingsdocumenten of dure schilderijen( deze moeten worden opgehaald door een erkend restaurateur)
 10. Indien er sprake is van de aanwezigheid van asbest: eis een vrijwaringsbewijs op na het reconditioneren van de asbest. Dit bewijs is nodig bij verkoop van de woning of gebouw
 11. Eis een garantietermijn van 3 maanden na ontvangst van de gereinigde goederen door het reconditioneringsbedrijf