contra-experts.nl

Wat te doen bij schade?

Laat één ding duidelijk zijn: u bent vrij om een contra-expert in de arm te nemen, niets is verplicht!

Maar onthoud wel: zaken waar u, als leek op verzekeringsgebied, niet van op de hoogte bent kunt u bij schade
niet vragen of claimen bij uw verzekeraar!
Daarom luidt ons advies: schakel te allen tijde een contra-expert in die uitsluitend voor verzekerden werkt en
nooit namens verzekeraar.

Er zijn vele zogenaamde contra-experts welke voor beide partijen optreden, de ene keer namens verzekerde
en op een volgend moment namens verzekeraar.
Ze dragen als het ware twee petten!
Het is onmogelijk dat ze op het moment dat ze namens u optreden volledig objectief uw schade beoordelen.
De verzekeraar is immers in vele gevallen hun opdrachtgever en zorgt voor betaling van de nota van de expert.

De stelregel is dat wie betaalt (verzekeraar in geval van schade), bepaalt!
Verzekeraar bepaalt in deze gevallen hoe de expert zich dient op te stellen en welke regels hij moet volgen.

Een re-expert zal nooit gaan procederen tegen zijn verzekeraar of tussenpersoon.
Vaak worden de werkzaamheden niet correct uitgevoerd waarbij vele zaken blijven liggen en uiteindelijk niet
worden meegenomen in de totale schadeclaim. U als verzekerde bent hiervan de dupe, terwijl de re-expert
wel zijn honorarium ontvangt van verzekeraar!

We raden u dan ook ten zeerste aan contact op te nemen met een "echte" contra-expert, welke staat ingeschreven
bij de Stichting Nationaal Instituut voor register contra-expert en schaderegelaar (stichting reco-experts).
Deze zal voorafgaand aan behandeling van uw schade een opdrachtbevestiging opstellen waarin duidelijk staat
vermeld welke kosten u dient te betalen en dat deze mogelijkerwijs te verhalen zijn op uw rechtsbijstandverzekeraar.
Mits u een rechtsbijstandpolis heeft afgesloten minimaal 3 maanden voordat de schade plaatsvindt.
Een gedeelte van de contra-expertisekosten zullen worden vergoed door verzekeraar volgens de polisvoorwaarden,
een gedeelte door uw rechtsbijstandverzekeraar volgens de door hen toegezegde limiet. De overige kosten zullen
bij u als opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft op 20 oktober 1999 in hoger beroep bepaald dat de term RE-expert
onvoldoende onderscheidend vermogen biedt en dat de consument niet op de hoogte is waar deze titel voor staat.
De gedragscode welke is opgesteld door Nivre is niet rechtvaardig te noemen ten opzichte van een expert welke
zijn werkzaamheden niet verricht conform deze gedragscode voor Re-experts. Deze gedragscode is enkel een "wassen neus"!

Zie voor de uitspraak van het gerechtshof de tab: downloads > uiitspraak Nivre in het ongelijk gesteld