contra-experts.nl


Waar zit het gevaar in de Bedrijven Compact Polis (BCP)van Interpolis/Achmea?

1.       Onleesbare polis.
De polis is niet leesbaar en onbegrijpelijk voor een agrarische ondernemer. Men dient hiervoor minstens een juridische opleiding genoten te hebben om wegwijs te kunnen in de polisvoorwaarden.
Veelal blijk je niet of slecht verzekerd te zijn.
2.       Klacht Kifid.
Een klacht neerleggen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) kan volgens de polisvoorwaarden niet. Kifid werkt alleen voor consumenten c.q. particulieren en niet voor bedrijven.
aan Kifid. De polis voldoet niet aan de verzekeringsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast houdt DNB (De Nederlandse Bank) toezicht op financiële instellingen, maar sluit hiervoor al jaren zijn ogen.
Het is onbegrijpelijk dat de overheid niet ingrijpt. De Rechtspraak gaat hieraan geheel voorbij aan de uitspraak in het vonnis. Verzekerde heeft dus geen kans van slagen bij een klacht.
3.       Garantiedekking.
De Bedrijven Compact Polis noemt het begrip “garantiedekking”, waarbij verzekeringsmaatschappij en/of tussenpersoon een compliment krijgt voor een goede dekkingsgraad, waardoor verzekerde veronderstelt goed verzekerd te zijn. Echter blijkt dit geen werkelijkheid te zijn. Naast verzekering van een hoofdgebouw zijn vele andere opstallen in de BCP versie 5.0, 5.1 en 5.2 maar voor 50 procent meeverzekerd. De afschrijving voor functionele inrichting kan 80 procent of meer bedragen, en voor asbestgolfplaten 60 procent of meer. Bij andere verzekeringsmaatschappijen geldt geen afschrijving, daar wordt 100 procent uitgekeerd. Circa 64.000 verzekerden worden gedupeerd door verzekeraar Achmea/Interpolis. Dit is mede gelegen in het feit dat de Rabobank als tussenpersoon - intermediair enkel de Bedrijven Compact Polis verkoopt en geen vergelijking toepast of er wellicht elders een beter pakket beschikbaar is voor zijn verzekerde.
4.       Achmea Rechtsbijstand.
Achmea wordt veelal op de BCP voorgedragen als rechtsbijstandsverzekeraar. Opzettelijk worden de rechten van verzekerde teniet gedaan, de kennis van de Achmea-juristen is immers te laag om uw belangen te behartigen en een goede verdediging uit te kunnen voeren. Welke hond bijt immers in zijn eigen staart? Juristen komen nooit ter plaatse uw belang bekijken, of deze beter of anders opgestart kunnen worden. U krijgt enkel een standaard juridische vragenlijst ter beantwoording die niet juridisch te onderbouwen is. Daar de start al niet lukt, ligt de afwijzing van de schadeclaim al gereed. Inschakelen van een extern advocaat, zoals verplicht volgens uitspraak van het Europees Hof
wordt u onthouden.