contra-experts.nl

MELD UW ASBEST SCHADE VANDAAG NOG !!!!


Hoe doet u dat ? Als volgt,

U meld de emissie asbest schade op gebouwen en milieupolis verzekerd bij ( maatschappij ), en het wettelijke aansprakelijkheid risico wil ik niet dragen als gevolg hiervan.
Ik claim de schade op bereddering clausule van de W.A. polis en de milieupolis.
De schademelding wordt altijd aangetekend verstuurd.


TOELICHTING

We hebben op meer dan 100 adressen de asbest emissie laten vaststellen, op alle adressen was de asbestemissie in zwaar verhoogde staat aanwezig. Geen enkel adres was hierin uitgezonderd.


HEDENDAAGSE FEITEN

De tussenpersonen en makelaars worden onder druk van verzekeraars gezet, om de schade niet te melden want de verzekeraars keren niets uit.
Alle gemaakte kosten zouden weggegooid geld zijn.
Maar de rechtspraak heeft gesproken zie de vonnissen.
Achmea is levenslang veroordeeld voor asbest ziektes zonder einddatum ook in de volgende eeuw.

Zie uitspraak 22-5-2018 bovenaan deze pagina

De recente uitspraken door diverse rechtbanken staat vast. Alle agrarische bedrijven die de milieu polis hebben met de tekst Milieu Top dekking daarbij is het volgende begrip van toepassing.

Ieder ander van buitenkomend onheil is verzekerd.

Bijna alle verzekeraars in de agrarische sector hebben deze meest uitgebreide clausule in de milieupolis opgenomen.

WAT GAAT ER GEBEUREN .

Deze clausule gaan de verzekeraars uit de polis halen waardoor alleen de wettelijke aansprakelijkheid overeind blijft. Achmea is levenslang veroordeeld voor asbestziekte die onstaan zijn bij Topland Landbouwpolis, de Toplandpolis en BCP hebben dezelfde voorwaarden.
BCP wordt verkocht door Rabobank
Topland polis wordt verkocht door Intermediairs gevolmachtigd door Achmea.

Achmea heeft in 2014 de bereddingsclausule uit de polis gehaald, geheel onterecht.

Zie vonnis 22 augustus 2018 bovenaan deze pagina

Bereddingskosten zijn nu terug in polis opgenomen en is vast onderdeel van iedere bedrijfspolis.

Op zeer veel agrarische adressen is de bodem zwaar verontreinigd met asbestvezels, als gevolg van loslatende emissie van asbestdaken. Emissie is een veelvoud van stofvezels op asbestdaken op bovenkant en onderzijde.
100 Mug is de norm.

Meer dan 100 Mug is volgens de milieupolis dekking de norm om voor sanering in aanmerking te komen.

Wat er dan wordt gesaneerd is: De bodem, dak en vervangen van het dak zie uitspraak van 22 augustus 2018, dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.