contra-experts.nl

Nieuwe polis agrarisch ondernemer

Voorkom zware onderverzekering via uw Bedrijven Compact Polis bij Achmea!
Dit met name ten gevolge van de clausule functionele inrichting op deze polis
welke een uitkering van minder dan 40% hanteert wanneer de inrichting
ouder dan 10 jaar is (zogenaamde afschrijving bedrijfsinrichting).
 
Ook de Toplandlandbouwpolis zoals deze voorheen was opgemaakt zal zijn waarde verliezen!
Dit als gevolg van een wijziging van de polisvoorwaarden door Achmea.
De ruime dekking zoals tot op heden van kracht was binnen de Toplandpolis zal op deze manier verdwijnen.
 
Inmiddels is door een aantal verzekeraars een nieuw agrarisch product op de markt gebracht.                Het voordeel hiervan is dat na een brandschade u tot bijvoorbeeld vijf jaar na schadedatum nog 
bedrijfsschade kunt claimen, wanneer de herbouw stagneert ten gevolge van hinderwet- en milieuproblemen.
 
Tevens zijn hiernavolgende zaken verzekerd binnen dit nieuwe pakket:
 
·         Garantie tegen onderverzekering
·         Opruimingskosten volledig vergoed na een gedekte gebeurtenis
·         Fundamenten gratis meeverzekerd
·         Machines tot 6 jaar verzekerd op basis van nieuwwaarde
·         Aansprakelijkheid voor gehuurde/geleende tractoren en landbouwwerktuigen is verzekerd
·         Milieuschade op uw eigen adres, inclusief de bedrijfsschade, is verzekerd
·         Geen wachttijd rechtsbijstand bij overname
·         Incassorechtsbijstand in Nederland en België is meeverzekerd
 
We hopen dat u ons advies serieus in overweging neemt zodat u en uw bedrijf in de toekomst optimaal verzekerd zijn.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:info@contra-experts.nl . We zullen u de complete brochure voor dit nieuwe
verzekeringspakket toesturen.
Eindelijk een zorg minder voor de agrarische sector. Wij ondersteunen als contra-expert de "beste polis".