contra-experts.nl

Grondwater- en bodemverontreiniging

 • In Nederland zijn diverse gebieden waarbij in grote getale zink aanwezig is in de bodem wat grondwaterverontreiniging veroorzaakt.
  Met name in delen van Limburg is hiervan sprake.

 • Er zijn vele verouderde garagebedrijven waarbij sprake is van een bodemverontreiniging  door een te hoge olie-benzeen concentratie.
  Dit is te wijten aan de norm welke vroeger werd gehanteerd bij opslag van sloopwagens en het afvoeren van resten olie etc.
  De huidige wetgeving is veel strenger waarbij dit tegenwoordig dan ook niet meer zal voorkomen.

 • Op voormalige vuilstortplaatsen zijn woningen gebouwd waarvan later is gebleken dat de onderliggende grond nog zwaar verontreinigd is.
  Denk hierbij aan het gifschandaal in Lekkerkerk.
  Klik op onderstaande link voor meer informatie hierover.


  www.binnenlandsbestuur.nl/Home/all/legendarische-gifaffaire.169959.lynkx