contra-experts.nl

GROTE DREIGING MILIEUSCHADE VANWEGE ASBEST DAKBEDEKKING OP AGRARISCHE GEBOUWEN!!

DE KERNPUNTEN

  • Laat uw kans niet voorbij gaan. Bent u verzekerd bij Achmea/Interpolis dan vervalt de asbestdekking op uw polis op 1-1-2016
  • Voorkom schade aan mens, dier, bodem en water door asbest te saneren op uw  bedrijf. Asbestsanering is nog verzekerd tot 1-1-2016 bij Achmea/Interpolis.
  • Indien u asbest niet spoedig saneert, is de toekomstschade (bodemverontreiniging) aanzienlijk en komt deze voor uw eigen rekening!
  • De Nederlandse overheid wil asbestsanering opvoeren van 4.000.000 m² per jaar naar 12.000.000 m² per jaar. Per 2024 wordt het houden van asbest wettelijk geheel verboden, dus is sanering noodzakelijk.

Asbestvezels en –stofdeeltjes hebben door de weersinvloeden van afgelopen jaren negatief effect op bodem en grondwater en daarnaast uiteraard op de gezondheid van de mens en dier. Asbestemissie is niet of nauwelijks zichtbaar met het blote oog. Het is van het grootst mogelijke belang om op zo kort mogelijke termijn de aanwezige asbest te saneren.

Wat de meeste verzekerden niet weten is het feit dat deze sanering kan worden geclaimd op de clausule bereddingskosten van de milieu- en WA-polis, afhankelijk van de geldende polisvoorwaarden, om ergere schade aan omgeving en mens en dier te voorkomen.

Zonder dat de meeste agrarische polishouders hiervan op de hoogte zijn gesteld heeft Achmea/Interpolis op 2 januari 2015 stilzwijgend de polisvoorwaarden gewijzigd, welke op 1 januari 2016 daadwerkelijk van kracht zijn. Vanaf dat moment is schade t.g.v. asbest geheel uitgesloten van dekking!

De schadeclaim kan dan niet meer worden verhaald op de clausule bereddingskosten van uw milieu- en WA-polis.

We hebben inmiddels bij vele agrarische polishouders een asbestinventarisatie laten verrichten. Uit alle rapportages blijkt duidelijk dat er sprake is van asbestemissie, waarbij de asbest stofdeeltjes verspreid worden in de directe omgeving van uw gebouwen. Een schade waarvoor u in feite verantwoordelijk wordt gehouden, ook al bent u in vele gevallen onwetend!

De ontstane asbestemissie is tevens een gevolg van een gebrek aan het materiaal.

Er bestaat een gebrek aan de coatinglaag van de ABC golfplaten. Deze coatinglaag was destijds enkel bedoeld t.b.v. de kleur van de golfplaten en deze laag is dan ook te dun aangebracht. Een dikkere coating had ervoor moeten zorgen dat vorstschade voorkomen werd gedurende een periode van 30 jaar of langer! Ten gevolge van het gebrek van deze coatinglaag is de schade aan de platen ontstaan waardoor nu sprake is van verhoogde emissie van asbestdeeltjes. Er is dus sprake van een gebrek aan kwaliteit, waardoor asbestbesmetting heeft kunnen plaatsvinden aan het milieu.

Ook dit is echter verzekerd op uw milieupolis. De voorwaarden luiden letterlijk als volgt:

“Alle van buitenkomende onheilen en tevens enig eigen gebrek van opstallen en roerende zaken, veroorzaakt door fouten in het ontwerp, constructie, uitvoering of materiaalkeuze, waardoor schade is ontstaan”

 Stichting Asbest / Nassau Poort Taxaties en Expertise BV kan u hulp bieden om uw schade te verhalen. Dit doen wij in samenwerking met een advocate, gespecialiseerd in verzekeringsrecht, met name op asbestgebied. De kosten van deze advocate kunnen worden verhaald op uw rechtsbijstandpolis.

Het is van zeer groot belang dat uw schade, in dit geval de aanwezigheid van asbest op uw bedrijf, zo spoedig mogelijk gemeld wordt op uw polis.