contra-experts.nl

Scheurvorming/verzakking gebouwen

Voorkom een juridisch geschil ten gevolge van bouwwerkzaamheden door uw buurman.
Indien hiervoor heiwerkzaamheden of bronnering noodzakelijk is, kan uw pand als gevolg
hiervan verzakken en de nodige scheurvorming vertonen.
Dit geeft enorme problemen en herstel brengt hoge kosten met zich mee.

Om u in te dekken tegen eventuele schade hierdoor kunt u vooraf een formulier invullen waarin
de aansprakelijkheid wordt vastgelegd.

Dit formulier vindt u onder downloads; bouwschadeformulier/bouwexploit