contra-experts.nl

Opstalschade

Opstalschade is de schade welke ontstaat aan uw gebouwen.
Deze is verzekerd op uw polis onder de sub. GEBOUWEN. 

Onder het begrip gebouwen wordt het volgende verstaan:

alle gebouwen waaronder woningen,                                                                    bijgebouwen, bedrijfsgebouwen zoals stallen, kassen en industriepanden.

Alleen als het uitdrukkelijk op het verzekeringsbewijs is vermeld, zijn de ondergrondse constructies zoals funderingen en kelders ook verzekerd tegen de gevaren die in de polisvoorwaarden zijn genoemd.

In dat geval worden deze ondergrondse constructies ook vergoed als ze niet beschadigd zijn, maar onbruikbaar zijn geworden doordat er geen herbouw op de oorspronkelijke fundering kan plaatsvinden.

Reden waarom geen herbouw kan plaatsvinden op last van de overheid of door nieuwe regelwetgeving van dier en welzijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Gebouwen dienen 15 m of verder van de voorgevel rooilijn worden gebouwd.  Dit vanwege de stankcirkel en/of ammoniakuitstoot via ventilatoren en luchtwasser
  • Andere opzet kelderindeling
  • Verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie vanwege het niet verkrijgen van een omgevingsverguning

2500 varkens dood door watergebrek brandweer Brand varkensstal Ospel 2009