contra-experts.nl

Letselschade

 


Nadat de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, wordt vastgesteld welke specifieke aspecten er aan uw schadegeval zijn verbonden. Hiertoe beschikken alle Reco Experts over gespecialiseerde advocaten,
medische adviseurs en arbeids-deskundigen. Op deze manier wordt op gelijkwaardige basis onderhandeld met de verzekeraar van de tegenpartij om voor u een optimale schadeloosstelling te realiseren.

Voor een indicatie van de hoogte van uitkeringen verwijzen we u naar de site
www.smartengeld.nl/hoeveel.htm


  een whiplash na een ongeval

Wat kost het u?


 

 

Als de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, kost het u meestal helemaal niets.
Want naast de materiële en immateriële schade dienen ook de expertisekosten te worden vergoed. 
Deze dienen echter in redelijke verhouding te staan tot de schadeomvang.

  

No cure, No pay


Soms vormt de erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij vanwege de ongevals toedracht
een probleem. Ofwel is er sprake van een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid. 
Als er voldoende kansen zijn de schade te verhalen en de omvang van de zaak dit rechtvaardigt, kan een Reco expert en of een jurist in zo’n geval besluiten uw letselschadezaak in behandeling te nemen op zogenaamde 'no cure, no pay' basis. Mochten de inspanningen van een Reco Expert niet leiden tot verhaal van uw schade, dan zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.  Indien deze inspanningen wel leiden tot een voor u rechtvaardige schadeloosstelling, dan houdt de Reco Expert hiervan een bepaald percentage in ter dekking van de kosten.

Informeer dus altijd naar uw mogelijkheden.

Ter illustratie:
www.letselschade.nl/letselschade/deskundigen-van-verzekeraars-zijn-niet-onafhankelijk/