contra-experts.nl

Bent u ZZP-er: lees dit!

ZZP-ERS ZIJN ONWETEND SLECHT VERZEKERD!

VERZEKERAARS VAN VELE POLISSEN HEBBEN ZICHZELF VEILIG GESTELD DOOR EEN VOOR HEN PERFECT OP MAAT GESNEDEN POLIS AF TE SLUITEN. DIT GELDT MET NAME VOOR DE VOLGENDE POLISSEN:

- B.A.   (beroeps aansprakelijkheid)
- W.A.  (wettelijke aansprakelijkheid)
- A.V.B.(aansprakelijkheid voor bedrijven) 
DE STARTENDE ONDERNEMER IS GENOODZAAKT ZIJN LOT AF TE WACHTEN IN GEVAL VAN SCHADE EN/OF ARBEIDSONGESCHIKTHEID!
VOORKOM HET EINDE VAN UW BEDRIJFSVOERING EN/OF EEN FAILLISEMENT 
of                                                                                                                                                             
EEN SCHULDENLAST WAARBIJ U NOG 30 JAAR MOET WERKEN OM DEZE SCHULD AF TE LOSSEN!!
 HOE KUNT U DIT VOORKOMEN ?
 
U als ZZP-er weet niet waar de risico’s liggen welke het voortbestaan
van uw nieuwe bedrijf in gevaar kunnen brengen.
 
Bij een schade en/of ongeval waarbij foutief advies wordt gegeven, kunt u ineens alles kwijt zijn!
 
Stel: u heeft een W.A. privé polis en A.V.B. polis, echter geen B.A. polis.
Hierbij bent u verzekerd tot het verzekerd bedrag en geen euro meer.
Hier ligt het grote gevaar op de loer !
Naar alle waarschijnlijkheid zijn uw leveringsvoorwaarden, wanneer u deze heeft, niet zodanig opgemaakt dat dit gevaar geblokkeerd kan worden.
 
Heeft u wel een B.A. polis met een dekking van € 2.500.000,- en een W.A. en A.V.B  polis met een dekking van € 2.500.000,- maar geen passende leveringsvoorwaarden?
  
Laat ons dit regelen voor u zodat u hier zelf geen kopzorgen over heeft!
Wij maken leveringsvoorwaarden op maat, specifiek voor uw bedrijf.
Hierbij wordt het risico in het geval u schade aan derden veroorzaakt afgedekt tot maximaal de verzekerde som.
 
Indien u interesse heeft verzoeken we u de volgende gegevens te mailen naar: info@contra-experts.nl of nassaupoort-zzp@live.nl o.v.v.:  opdracht leveringsvoorwaarden
 
-         Inschrijving K.v.K
-         Beroepsactiviteit
-         Aantal personeelsleden
-         Eventuele lopende leveringsvoorwaarden
-         Kopie polis W.A. en A.V.B (aansprakelijkheid voor bedrijven)
-         Kopie polis B.A (beroepsaansprakelijkheid)
 
Een ervaren contra-expert/ gerechtsdeskundige maakt een en ander in orde voor een vast bedrag ad € 950,- excl. BTW per inschrijving K.v.K.