contra-experts.nl

BELANGRIJK: toegepaste onderverzekering

Neem even de tijd: door onwetendheid is uw onderneming vaak voor meer dan 50% onderverzekerd!

Dit ten gevolge van het niet nakomen van de zorgplicht door uw tussenpersoon.
Banken en hypotheekverstrekkers staan in deze tijd van economische crisis niet te springen om grote schadebedragen extra te financieren, zodat uw bedrijf kan overleven in het geval er schade is ontstaan.

Bij het verstrekken van een geldlening wordt de voorwaarde opgenomen dat het onroerend goed correct en voldoende verzekerd dient te zijn.
In werkelijkheid wordt er vaak door banken een polis aangeboden, waarbij u voor minder dan 50% van de werkelijke waarde verzekerd blijkt te zijn.
Bijvoorbeeld de Rabobank eist bij het verstrekken van een lening c.q. hypotheek, bijna altijd voldoende waarborg door het afsluiten van een verzekering via de bedrijven compact polis van Avero Achmea (vh. Interpolis). Dit om zoveel mogelijk belang te houden c.q. te creëren binnen de Eureko constructie!
Er is namelijk sprake van zeer grote belangenverstrengeling omdat Achmea en Rabobank dochterondernemingen zijn van moederbedrijf Eureko!

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de site:
http://www.achmea.nl/over-achmea/organisatie/eureko/Paginas/default.aspx

Deze site begint met de stelling:
Achmea is het Nederlandse onderdeel van de internationale financiële dienstverlener Eureko.
De belangrijkste activiteit van ons moederbedrijf is verzekeren.


Hieruit blijkt toch duidelijk dat u als consument wordt opgelicht!

Wist u dat er velen van ons onverzekerd rondrijden in auto's, vanwege een registratie bij het CIS.
Dit komt pas aan de oppervlakte wanneer u schade claimt.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het tabblad Stichting CIS.

Ook komt het voor dat het aanvraagformulier ten behoeve van het te verzekeren risico niet volledig is ingevuld.
Vaak worden o.a. de volgende zaken verzwegen: royement door een vorige verzekeraar - gepleegd delict of strafbaar feit in het verleden - eerdere schade vergeten te melden - afsluiten van een dubbele polis op een verzekerd risico ofwel de tenaamstelling is niet correct, met name de vermelding van een BV- NV of VOF.