contra-experts.nl

Advocaten/deskundigen

Tijdens het verrichten van onze werkzaamheden moeten wij met grote regelmaat een beroep doen op externe deskundigen zoals advocaten, letselschade deskundigen ofwel fiscalisten om ons te ondersteunen bij onze werkzaamheden ofwel een procedure op te starten.
Dit laatste is vooral van toepassing wanneer verzekerden niet krijgen waar ze recht op hebben. Dit is inmiddels uitvoerig uiteen gezet op deze website.
Veelal worden de benodigde procedures met goed gevolg afgesloten. Hiervan getuigen bijvoorbeeld de diverse uitspraken die geplaatst zijn op deze website.

Voor procedures op het gebied van verzekeringsrecht - civiel recht - familierecht - bestuursrecht en letselschades doen wij in de meeste gevallen een beroep op onderstaande advocatenkantoren.


LSG Legal Advocatuur
Fatimastraat 1
4834 XT Breda
T. 076 5606560
E. info@lsglegal.nl
Advocate: mw. mr. L. Simonis - de Graaf (civiel recht - WA)

VDB Advocaten Notarissen
Postbus 168
5240 AD Rosmalen
T. 073 5287350
E. marijkerustenburg@vdb-law.nl
Advocate: mw. mr. M.T. Rustenburg (civiel recht)

Kentie familierecht
Baronielaan 299
4835 JM Breda
T. 085 3001070
E. kentie@kentiefamilierecht.nl
Advocate: mw. mr. Denise Kentie (familierecht)


Maassen & Partners
Postbus 3440
5203 DK 's-Hertogenbosch
T. 073 6401090
E. a.buuts@maassen-partners.nl
Deskundige: Dhr. A. Buuts

MH + O advocaten
Postbus 74
4330 AB Middelburg
T. 0118 623666
E. info@minpluso.nl
Advocaat: Dhr. mr. M.R. Minekus

Salomons van der Valk advocaten
Postbus 82155
2508 ED 's Gravenhage
T. 070 3512124
E. p.s.kamminga@salval.com
Advocaat: Dhr. mr. P.S. Kamminga (o.a. ruimtelijke ordening - onteigeningsrecht - planschade - erfrecht - huurrecht - cassaties civiele zaken)

Fiscale zaken op agrarisch gebied:
  

Witlox VCS
Postbus 3341
4800 DH Breda
T. 076 5225330
info@witloxvcs.nl
Fiscalist: Dhr. F. Beekmans


Specialisten op gebied van asbestinventarisatie:

RPS advies- ingenieursbureau BV - Ulvenhout
Postbus 3440
4800 DK Breda
T. 088 0235780
E.info@rps.nlFibrecount BV

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

M.06 53 77 41 11

T.010 437 85 41

I.www.fibrecount.nl

E.w.ardts@fibrecount.comAquatest Consultancy BV

Nijverheidsstraat 18

5531 AA Bladel
T. 0497 385024
E.info@aquatest.nl