FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Voorbeeld teveel betaalde premie Zorgplicht Rabobank Verplichting bankgarantie Bedrijfsrisico's: Functionele inrichting Arbeidsongeschiktheid

Zorgplicht tussenpersoon

De tussenpersoon heeft een grote verantwoordelijkheid bij het tot stand komen van een verzekeringspolis.

Zijn taak eindigt niet zodra de gewenste polis is afgesloten.
De tussenpersoon wordt beloond met een vast commissiebedrag per jaar, waarvoor hij een perfecte service moet verlenen.

Gedurende de looptijd van de polis is het van belang dat hij regelmatig de polis controleert in overleg met verzekerde.Hij moet u jaarlijks vragen naar eventuele wijzigingen zodat deze kunnen worden aangepast op de polis.Aanvullende gemaakte afspraken moeten worden opgenomen in een besprekingsverslag, dat daarna aan cliƫnt wordt toegezonden om deze op de hoogte te brengen van de gemaakte afspraken.
Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er onderverzekering wordt toegepast op het moment dat u schade heeft.
Dat wil zeggen dat u bent verzekerd voor de werkelijke waarde van uw roerende en onroerende goederen.

BELANGRIJK:
Ben altijd eerlijk tegenover uw tussenpersoon met betrekking tot een eerder royement - weigering polis - strafblad - verdachte in een strafzaak of een gepleegd delict. Wanneer voorgaande zaken verzwegen worden bij het aangaan van de polis is iedere dekking waarvoor u premie betaalt uiteindelijk waardeloos.
In geval van schade zal uw verzekeraar namelijk het register van stichting CIS raadplegen. Zodra u hier geregistreerd bent, wordt u uitgesloten van dekking en ontvangt u dus ook geen schadevergoeding.

Indien er toerekenbare fouten zijn gemaakt bij deze zorgplicht (dit is veelal ter beoordeling aan de rechter) dan is hiervoor de assurantietussenpersoon aansprakelijk.

Enkele voorbeelden van regelmatig voorkomende "fouten" zijn:

1. een verkeerd advies ten aanzien van de verzekerde waarde van bijvoorbeeld uw opstal-, inventaris- of bedrijfsschadeverzekering.
Hierdoor kan onderverzekering worden toegepast, waarbij u door de verzekeringsmaatschappij wordt gekort op de uitkering;
2. een belangrijke wijziging van het risico (onder andere een bestemmingswijziging) niet of niet tijdig doorgeven aan verzekeraar.
Hierbij kan verzekeraar de schadeclaim afwijzen;
3. het verzekeren van een verkeerd omschreven of niet volledig omschreven hoedanigheid van de verzekeringnemer op een aansprakelijkheidsverzekering. Ook bij deze omstandigheid kan verzekeraar afwijzen of bijvoorbeeld een gedeeltelijke vergoeding betalen;
4. het niet of onvoldoende informeren van de verzekerde over belangrijke zaken, wijzigingen of uitsluitingen op een polis (indien deze afgesloten, gewijzigd of overgesloten wordt);
5. de gemaakte afspraken met een klant worden niet schriftelijk vastgelegd;

Zorg bij het afsluiten van een polis dat deze, regelmatig voorkomende fouten, bij u niet van toepasssing zijn.

LET OP:
Gooi nooit oude polissen weg, ongeacht wat erin staat. Vaak komen er in de toekomst steeds meer uitsluitingen welke eerder niet van toepassing waren.
De tussenpersoon moet u hiervan op de hoogte stellen en u eventueel andere polissen aanbieden waar deze uitsluitingen wel gedekt zijn. DIT IS ZORGPLICHT!
Mocht uw tussenpersoon oude polissen reeds verscheurd hebben, verzoek hem dan om deze nogmaals op te vragen bij uw verzekeraar.
Waarschijnlijk was de opdracht van hogerhand om deze polissen te verscheuren, omdat hier betere voorwaarden op vermeld waren.
Dit mag uiteraard het onrechtmatig vernietigen van bewijs worden genoemd.