FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Voorbeeld teveel betaalde premie Zorgplicht Rabobank Verplichting bankgarantie Bedrijfsrisico's: Functionele inrichting Arbeidsongeschiktheid

Zorgplicht Rabobank

De ondernemer verdient een eerlijke kans van zijn tussenpersoon.

Rabobank heeft de zorgplicht om haar klanten een polis aan te bieden welke de meeste garantie en zekerheid biedt bij een onzeker toeval waardoor schade ontstaat.

De verzekeringsmarkt gaat steeds meer concurreren op het gebied van kwaliteit van de polis en premietarieven.
Rabobank is dan ook verplicht hierin mee te gaan. Zij moeten minimaal een gelijkwaardige polis kunnen aanbieden zoals bijvoorbeeld het Agro Top Pakket.
Deze polis is allesomvattend en biedt de beste voorwaarden op agrarisch gebied.
Wanneer Rabobank hierin tekort schiet zijn zij strafbaar en geven zij geen navolging aan hun zorgplicht als tussenpersoon.
Dit strafbaar feit zal door de rechtbank of het gerechtshof worden veroordeeld tot het verstrekken van een schadevergoeding aan de gedupeerde cliënt.
Zie hiervoor de uitspraken t.g.v. onderverzekering in het menu aan de linkerzijde.

Indien Rabobank ondanks deze kennis van zaken, verzuimt zijn zorgplicht na te komen en haar cliënten blijft misleiden, zullen wij ervoor zorgen dat alle afdelingen verzekeringen van Rabobank in geheel Nederland formeel wettelijk aansprakelijk zullen worden gesteld. Het is uiterst incorrect te noemen dat Rabobank misbruik maakt van de vertrouwensband welke zij met cliënten heeft opgebouwd door de jaren heen. Eenmaal binnen als klant wordt er niet nauwkeurig gekeken of een pakket op maat is samengesteld en jaarlijks gecontroleerd of dit pakket nog altijd up to date is. Zoals bekend zijn steeds meer cliënten de dupe van deze onzorgvuldigheid, al dan niet met opzet, waardoor er steeds vaker sprake is van onderverzekering of niet gedekte evenementen op de polis. Dit "spel" wordt perfect gespeeld door alle werknemers van Rabobank afdeling verzekeringen in opdracht van de bestuurders. De reden waarom dit gebeurt is het feit dat er grote bonussen klaar liggen aan het einde van het jaar wanneer een tussenpersoon voor minimaal 90% Interpolis/Achmea polissen verkoopt. Dit is geoorloofd, echter niet ten koste van de kwaliteit van de polis.

De meest voorkomende fouten en/of onvolkomenheden op de polis zijn:


Tevens merken we hiernavolgende zaken op:

We hebben inmiddels een aangetekende brief verzonden aan Rabobank Nederland om ze op bovengenoemde punten te wijzen met de eis dat zij per direct alle klanten benaderen om een en ander recht te zetten en zich ervan te verzekeren dat alle cliënten een perfect voor hen op maat gesneden polis krijgt inclusief leesbare polisvoorwaarden.

We verwijzen u naar hiernavolgende site waarop alle polisvoorwaarden van alle verzekeraars te vinden zijn, zodat u deze onderling kunt vergelijken.
polisvoorwaarden.moneyview.nl