FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Voorbeeld teveel betaalde premie Zorgplicht Rabobank Verplichting bankgarantie Bedrijfsrisico's: Functionele inrichting Arbeidsongeschiktheid

Bedrijfsrisico's: Functionele inrichting

Waar met name opgelet dient te worden bij het afsluiten of controle van uw polis is de omschrijving van de dekking ten behoeve van de functionele inrichting. Dit betreft de inrichting in uw bedrijfsgebouwen.

Wanneer een gebouw ouder dan 10 jaar is wordt deze functionele inrichting in de meeste gevallen gewaardeerd op 20%.
Dit betekent in het geval van een schade van bijvoorbeeld € 500.000,00 aan inrichting er slechts een bedrag ad € 100.000,00 uitgekeerd zal worden door verzekeraar.

Dit probleem is op te lossen c.q. te voorkomen door het opnemen van hiernavolgende clausule op uw polis:

In afwijking van wat is bepaald in de polisvoorwaarden, zal als waardebasis bij schade aan functionele inrichting te alle tijden dezelfde waardebasis worden aangehouden als het gebouw waarin de functionele inrichting zich bevindt. Met uitzondering van electronische installaties en apparatuur en als er sprake is van achterstallig onderhoud , of dat het gebouw buiten gebruik is of een gewijzigde bestemming heeft gekregen.
In die gevallen zijn de polisvoorwaarden ongewijzigd van toepassing.


Hierbij wordt de waarde van de functionele inrichting gelijk gesteld aan het gebouw dus zal er 100% schade uitkering plaatsvinden.
We adviseren u een en ander na te vragen bij uw tussenpersoon en indien deze clausule niet in uw polis is opgenomen, dit per directe ingang te laten wijzigen op uw polis.

Kalverstal
functionele inrichting kalverstal na blikseminslag met brand als gevolg (augustus 2011)