FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Voorbeeld teveel betaalde premie Zorgplicht Rabobank Verplichting bankgarantie Bedrijfsrisico's: Functionele inrichting Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Vooral bij het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen moet u ervoor waken dat de polis correct wordt opgemaakt.
Uw tussenpersoon dient u meerdere offertes aan te bieden en u wijzen op de onderlinge verschillen.
Uit deze offertes zal de keuze moeten worden gemaakt op basis van welke het beste bij uw beroep aansluit.

Bij het eerste jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u in de meeste gevallen, mits uw arbeidsongeschiktheid aangetoond kan worden door middel van medische bewijzen, volledige uitkering zoals de polis voorschrijft.
Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid ondervind u de ellende.
Op dit moment wordt namelijk clausule B van toepassing.
Deze clausule bevat de regel dat het uitkeringspercentage vaak 50% lager is dan het eerste jaar.
Het tweede jaar zult u worden doorverwezen naar het UWV, welke de uitkering na het eerste jaar moet waarborgen.
Alleen als deze uitkering niet toereikend is zal dit worden aangevuld door uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
Aangezien dit een erg laag bedrag betreft wat dan ook nog eens met 50% wordt verminderd resteert er dus weinig of niets wat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

U betaalt echter wel een jaarlijkse premie van € 5.000,00 - € 10.000,00.

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering.
Let er wel op dat de rechtsbijstandverzekeraar nooit dezelfde mag zijn als de verzekeraar waar uw arbeidsongeschiktheidspolis is afgesloten.

De tussenpersoon is geheel op de hoogte van deze gang van zaken en is op het moment dat u schade heeft niet thuis.
U kunt geen enkel beroep op hem doen in dit geval.

Met andere woorden bent u dus gewoon opgelicht door de tussenpersoon, welke volledige voorkennis van zaken bezit en ondanks dit te weten, u toch een verzekering laat afsluiten!