FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
De man achter Nassau Poort Vergoeding Expertisekosten Belangrijk Onze Klanten Stichting CIS Contact

Vergoeding expertisekosten

In uw polisvoorwaarden is een clausule opgenomen waarin staat dat u recht heeft op het inschakelen van een contra-expert.
De kosten hiervan worden in bijna alle gevallen vergoed door uw verzekeraar.

Echter met een maximum dat gelijk staat aan de kosten gemaakt door de expert van de verzekeraar.
Alle overige door ons gemaakte kosten worden bij u als opdrachtgever in rekening gebracht.

Nassau Poort Taxaties en Expertise BV voert zijn werkzaamheden uit op basis van uurtarieven vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% BTW. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.
Deze afspraken worden opgenomen in een opdrachtbevestiging welke bij aanvang van de werkzaamheden wordt opgemaakt en door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend. De in deze opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden met betrekking tot de expertisekosten zijn bindend.

In enkele gevallen is het mogelijk de kosten van contra-expertise te verhalen op de externe kostenregeling van uw rechtsbijstandsverzekeraar.
Het is wel van belang dat rechtsbijstand in dit geval vooraf op de hoogte wordt gesteld
van onze inmenging in de zaak. Hierover worden dan ook afspraken gemaakt met rechtsbijstand.

Indien verzekeraar weigert de contra-expertisekosten te vergoeden, vanwege het feit dat de contra-expert de gedragscode niet heeft ondertekend, is dit onterecht!
Wanneer de akte benoeming van experts is ondertekend, is verzekeraar verplicht de contra-expertisekosten te vergoeden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.