FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
De man achter Nassau Poort Vergoeding Expertisekosten Belangrijk Onze Klanten Stichting CIS Contact

Stichting CIS

CIS = Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS).
Dit is een stichting die verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen.
Onder zeer strikte voorwaarden stelt CIS de gegevens beschikbaar aan de belanghebbende verzekeraars, gevolmachtigden en de betrokken consumenten.

TER ILLUSTRATIE:

Niet verzekerd ten gevolge van een eerder delict!

Een reisverzekering brengt over het algemeen meer schade toe dan dat het u oplevert.
Het is relatief goedkoop om een reisverzekering af te sluiten, voor ± € 30,00 p/jaar bent u verzekerd voor alle risico‚Äôs als u de polis moet geloven. Echter niets is minder waar.
Helaas maken zeer veel mensen willens en wetens misbruik van deze verzekering en claimen bijvoorbeeld vermissing van een fotocamera terwijl dit niet terecht is.

Er is een checklist waarmee aangetoond kan worden dat er onrechtmatig schade geclaimd wordt.
Er is gebleken dat ruim 80% van de aangiftes is gebaseerd op onjuiste feiten en er dus onrechtmatig geclaimd wordt.

Indien u zich hier ook eens schuldig aan heeft gemaakt zult u hier in de toekomst, in het geval dat u schade heeft, op afgerekend worden. U wordt namelijk geregistreerd bij het CIS en/of FISH.
Voor uitgebreide informatie zie de brochure aan de linkerzijde of de website van stichting cis.
Bij aanvraag van een nieuwe verzekeringspolis wordt u gevraagd melding te doen van eventuele in het verleden begane misstappen. U zult zelf niet stilstaan bij het feit dat u ooit, wellicht slechts die ene keer, valse aangifte heeft gedaan en vergeet dit dus dan ook te melden bij aanvraag van een nieuwe verzekering.

De polis wordt u dan ook zonder problemen verstrekt.
Op het moment dat u later ooit schade ondervindt en u normaal gesproken recht heeft op een uitkering, volgt het probleem.

Voorafgaand aan het onderzoek naar de schadevaststelling zal de verzekeraar eerst uitgebreid onderzoeken of u recht heeft op schadevergoeding en of u geregistreerd staat t.g.v. enig delict c.q. strafbaar feit in het verleden.
Indien u zich schuldig heeft gemaakt aan vorenstaande staat er geregistreerd dat u geroyeerd bent en dus onmogelijk aanspraak kunt maken op schadevergoeding.
Een en ander staat nader uitgelegd op de website van Stichting CIS.
De gehele schade-uitkering zal op zo'n moment worden afgewezen.

Let op, dit verhaal komt voornamelijk voor bij zogenaamde kleine risico polissen zoals:
reis- rechtsbijstand- voertuigen- wettelijke aansprakelijkheid en inzittendenverzekeringen.
Maar ook andere verzekeringen zijn niet uitgesloten!

Voorbeeld:
Onlangs heeft een cliënt van ons kantoor een en ander aan den lijve ondervonden.

Deze heeft enkele jaren geleden een brandschade op zijn bedrijf geclaimd, welke volledig is uitgekeerd.
Helaas werd deze cliënt later herhaaldelijke malen slachtoffer van een inbraak waarbij machines werden ontvreemd.
Nadat er 3 maal een claim was ingediend bij verzekeraar, zijn deze een eventuele registratie gaan controleren.
Hierbij kwam de naam van cliënt naar voren, welke geregistreerd was voor een klein vergijp in het verleden.
Cliënt zelf heeft hier geen enkel moment bij stilgestaan echter had dit grote gevolgen:
De uitkering van de brandschade diende grotendeels te worden terugbetaald en wellicht een nog groter probleem:
cliënt kon zijn bedrijf niet meer verzekeren!

U ziet dat het van het grootste belang is dat u eerlijk en open het aanvraagformulier invult waarbij geen enkel vergrijp of delict, hoe klein ook, verzwegen mag worden!

Als u zeker wilt weten of u al dan niet geregistreerd bent bij CIS/Fish kunt u een verzoek tot inzage sturen aan stichting CIS.
Een verzoek - formulier tot inzage is te vinden op de website van stichting cis.

Dit formulier moet volledig worden ingevuld en in 3-voud, inclusief een copie van uw legitimatiebewijs en/of een uitreksel van de kamer van koophandel, worden verzonden aan:

CIS
T.a.v. Team Inzage
Postbus 91627
2509 EE Den Haag