FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon

Rechtbankdeskundige

Heeft u een lang lopende bouwkundige procedure?
Vraag uw advocaat om een erkend gerechtsdeskundige aan te stellen om het geschil op te lossen.
Deze staan ingeschreven als gerechtsdeskundige in het register van de rechtbank Groningen.

Waaronder ook:
Dhr. H.J.M. van den Broek; RECO-expert en bouwkundig gerechtsdeskundige

Reeds vele malen zijn wij inmiddels opgetreden als deskundige met name m.b.t. aan bouwkundige zaken gerelateerde kwesties.
Hiervoor zijn wij telkens gevraagd en benoemd door verschillende rechtbanken waaronder:
Groningen, Zutphen, Roermond, Breda, Haarlem, Den Haag.
Tot op heden zijn vele positieve resultaten geboekt, waarbij ofwel een schikking werd bereikt door partijen ofwel werd overgegaan tot betaling van de vordering door de aansprakelijke partij.

Wij hebben ruim 40 jaar ervaring in behandeling van schades op het gebied van hiernavolgende zaken:

Met name de laatste jaren hebben wij ons gespecialiseerd als rechtbankdeskundige waarbij wij geheel op de hoogte zijn van de gang van zaken aangaande het uitvoeren van de opdracht en de daarmee gepaard gaande verplichtingen, bij een optreden als deskundige.

Op de pagina deskundigenberichten vindt u een overzicht van zaken waarbij onze hulp als deskundige is gevraagd.