FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon Het laatste niews van een contra-expert
Verzekering auto's Uitspraken Maffiabaas Overleden

Het laatste niews van een contra-expert

Grootste maffiabaas van Nederland is overleden.
Arthur Docters van Leeuwen is 75 jaar geworden.


krantenartikel_maffiabaas
De heer A. Docters van Leeuwen was onder andere:
- directeur van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;
- leidde het college van procureurs-generaal;
- voorzitter van Autoriteit Financiële Markten (A.F.M.)


Op 5 december 1996 maakte voormalig minister van Justitie, mevrouw W. Sorgdrager, openbaar aan het kabinet dat bijna alle rechters nevenfuncties bekleedden bij grote bedrijven en verzekeraars.

Dit heeft geleid tot honderden onterechte uitspraken ten voordele van verzekeraars onder leiding van de heer A. Docters van Leeuwen in zijn betaalde bijbanen in de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en/of andere bij functies bij verzekeraars en grote instanties zoals Shell, bouwbedrijven, etc. in Nederland.

Verzekeraars, grote instanties verdienden door deze toebedeelde functies ten onrechte een vermogen aan uitspraken in hun voordeel, immers wie betaald wie bepaald.

Nederland is onder het toezicht van de heer A. Docters van Leeuwen tijdens zijn werkzaamheden bij Binnenlandse Veiligheidsdienst uitgegroeid tot de grootste toeleveringshaven van drugs en cocaïne in havens en vliegvelden in grensgebieden.

Zijn kracht was zorgen voor onvoldoende opgeleide drugsfunctionarissen van de overheid.

De heer A. Docters van Leeuwen was de grondlegger van brievenbusfirma's, deze tactiek bood grote bedrijven de mogelijk geen belasting te betalen in de grote steden, zoals Amsterdam die 700 van deze brievenbusfirma's telt, van Nederland.


Lees het Rapport Wetenschappelijk onderzoek van gerechtelijke macht (in Nederland) met trefwoord I.R.M. Rapport op het internet welke in 1996 in opdracht van minister van Justitie mevrouw W. Sorgdrager verscheen:

De samenstellers van het I.R.M. Rapport waren de heren H. Rem, R. van der Vaart, drs. N. Burhoven Jaspers MBA en mr. P. Ruijs, deze hebben de volgende feiten achterhaald:

- De nevenfunctie van de heer F. Bolkenstein bij een aannemersbedrijf, De Telegraaf 04-11-1996
- De Telegraaf deed op 08-01-1994 uitvoerig verslag van de gebeurtenissen rondom
de heer H. Rem uit Oosthuizen inzake het Gerechtshof te Arnhem, januari 1992.
- Citaat op pagina 72:
"Het valt de onderzoekers op dat Vice president mr. J.H.F.J. Cremers bij het Gerechtshof in Amsterdam doet in alle (26) bij hen bekend zijnde arresten, waarbij de verzekeraar één van beide partijen is, ten voordele van de verzekeraar uitspraak deed door het vonnis van de Rechtbank te bekrachtigen dan wel te vernietigen."

Het in België bekende spaghetti-arrest omvat onderzoek naar de onpartijdigheid van onderzoeksrechter J.M. Connerotte in het dossier Dutroux, het dossier werd hierdoor gedeeltelijk overgeplaatst naar een ander kanton district.

U weet niet wat u leest in het I.R.M. Rapport, zoveel maffiapraktijken in de Rechtspraak.

De uitspraken waren vooraf al bepaald door de betaalde nevenfunctie van rechters in het bedrijfsleven en verzekeraars.


Minister van Justitie mevrouw W. Sorgdrager kon de integriteit van maffia crimineel de heer A. Docters van Leeuwen niet overtreffen wat heeft geleid tot het gedogen van toegangswegen van betaalde bij-functies van rechtsfunctionarissen in het bedrijfsleven.

Hier werd niet tijdig ingegrepen!

Toch werd de heer A. Docters van Leeuwen ontslagen van zijn functie door mevrouw W. Sorgdrager.

Geen enkele rechter of advocaat heeft bezwaar gemaakt op dit I.R.M. Rapport.
Hier werd dus fraude en oplichting bekent in een georganiseerd teamverband onder leiding van de heer A. Docters van Leeuwen.

Gelukkig is de rechtspraak in ere hersteld door middel van betere opleidingen met een beter resultaat in de kwaliteit van de uitspraken.