FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Opstalschade Scheurvorming / Verzakking Gebouwen Inboedelschade WA Schade Letselschade

Opstalschade

Opstalschade is de schade welke ontstaat aan uw gebouwen.
Deze is verzekerd op uw polis onder de sub. GEBOUWEN.
Onder het begrip gebouwen wordt het volgende verstaan:
alle gebouwen waaronder woningen, bijgebouwen, bedrijfsgebouwen zoals stallen, kassen en industriepanden.

Alleen als het uitdrukkelijk op het verzekeringsbewijs is vermeld, zijn de ondergrondse constructies zoals funderingen en kelders ook verzekerd tegen de gevaren die in de polisvoorwaarden zijn genoemd.

In dat geval worden deze ondergrondse constructies ook vergoed als ze niet beschadigd zijn, maar onbruikbaar zijn gewordendoordat er geen herbouw op de oorspronkelijke fundering kan plaatsvinden.

Reden waarom geen herbouw kan plaatsvinden op last van de overheid of door nieuwe regelwetgeving van dier en welzijn, zijn bijvoorbeeld: