FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Opstalschade Scheurvorming / Verzakking Gebouwen Inboedelschade WA Schade Letselschade

Letselschade

Nadat de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, wordt vastgesteld welke specifieke aspecten er aan uw schadegeval zijn verbonden. Hiertoe beschikken alle RECO-Experts over gespecialiseerde advocaten, medische adviseurs en arbeids-deskundigen. Op deze manier wordt op gelijkwaardige basis onderhandeld met de verzekeraar van de tegenpartij om voor u een optimale schadeloosstelling te realiseren.

Voor een indicatie van de hoogte van uitkeringen verwijzen we u naar de site www.smartengeld.nl/hoeveel

Een whiplash na een ongeval
Wat kost het u?

Als de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, kost het u meestal helemaal niets.
Want naast de materiële en immateriële schade dienen ook de expertisekosten te worden vergoed.
Deze dienen echter in redelijke verhouding te staan tot de schadeomvang.

Soms vormt de erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij vanwege de ongevals toedracht een probleem. Ofwel is er sprake van een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid.
Als er voldoende kansen zijn de schade te verhalen en de omvang van de zaak dit rechtvaardigt, kan een RECO-expert en of een jurist in zo'n geval besluiten uw letselschadezaak in behandeling te nemen.

Informeer dus altijd naar uw mogelijkheden.

Ter illustratie:
www.letselschade.nl/letselschade/deskundigen-van-verzekeraars-zijn-niet-onafhankelijk/