FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Opstalschade Scheurvorming / Verzakking Gebouwen Inboedelschade WA Schade Letselschade

Inboedelschade

Wat te doen bij inboedelschade?

Als eerste bent u verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken indien dit mogelijk is.
In geval er brand is ontstaan geldt uiteraard de regel: direct naar buiten op veilige afstand, waarna u de brandweer belt.
Dit vooral gelet op de rookontwikkeling en het eventueel vrijkomen van giftige dampen bij verbranding van diverse kunststoffen etc.

Daarna meldt u de schade bij uw tussenpersoon c.q. verzekeraar en een register contra-expert
(RECO-expert).

A. De tussenpersoon regelt en meldt de schade bij de verzekeringsmaatschappij, deze zorgt op zijn beurt voor een expert.

B. Verzekerde geeft ook direct bericht aan de RECO-expert wat voor schade er is, en volgt de richtlijnen welke hem worden voorgesteld.

In het geval van brandschade wordt, direct nadat het pand is vrijgegeven, een reconditioneringsbedrijf ingeschakeld welke de nodige inboedel mee zal nemen om verdere schade te beperken. De expert laat een lijst maken van alle meegenomen goederen en laat deze controleren en aftekenen voor akkoord. Een kopie hiervan bewaart men zorgvuldig.
Geef nooit goederen en of waardevolle papieren af wanneer hier niet voor is getekend.
De experts voeren een HCL meting uit. Deze wordt verder uiteen gezet onder het tabblad milieukwestie.
Het is voor u van het grootste belang een RECO-expert in de arm te nemen welke u kan begeleiden bij een calamiteit.
Dit vooral vanwege het feit dat de meesten onder ons een leek zijn op het gebied van verzekeren en schade-afwikkeling.

De experts taxeren de waarde voor, waarde na en de schade en alle extra rubrieken boven de verzekerde som.

Indien er een geschil ontstaat tussen beide experts zal een bindend advies worden gegeven door een onafhankelijke derde expert, welke vooraf wordt aangesteld, de zogenaamde arbiter.

Het vastgestelde schadebedrag wordt vermeld op de akte van taxatie welke aan verzekeraar zal worden overgedragen.
Deze zal, na controle, in de meeste gevallen overgaan tot uitkering van het volledig vastgestelde schadebedrag.