FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Asbest Dioxine Grondwater- en bodemverontreiniging HCL na brand Reconditioneringsbedrijven

Asbest / Dioxine / HCL

Nederland wordt overspoeld met milieuproblematiek. Deze wordt verdoezeld waarbij allerlei mogelijke geschillen ontstaan. Deze geschillen zijn uiteen gezet onder de verschillende hoofdstukken aan de linkerzijde.

Het is van het grootste belang een perfecte milieupolis met TOP-dekking af te sluiten.
Deze milieupolis kan worden gekoppeld aan een WA verzekering met dekking voor asbestkwesties, grondwater- en bodemverontreiniging incl. persoonschade t.g.v. genoemde milieuproblemen.

Het behoort tot de zorgplicht van uw tussenpersson om een passende polis aan te bieden aan elk bedrijf dat te maken kan krijgen met milieuproblematiek.

Indien u van mening bent dat uw bedrijf in de risicogroep valt raden we u aan dit te melden aan uw tussenpersoon.
U bent dit namelijk als ondernemer verplicht!
Uw tussenpersoon heeft daarop de zorgplicht om uw bedrijf te bezoeken en alle risico's op te nemen.
Daarna kan hij een passende polis afsluiten bij een verzekeraar naar keuze en in overleg met u.

Onderschat deze risico's niet, een perfecte polisdekking biedt u zekerheid in de toekomst!

Onder het tabblad downloads vindt u een voorbeeldbrief ten behoeve van deze melding aan uw tussenpersoon.